شیمی ساختمان

امروزه پیشرفت روز افزون صنعت شیمی ساختمان و نقش کلیدی آن در پروژه های عمرانی برهیچکس پوشیده نیست. افزایش ساخت و ساز های مدرن، پروژه های بزرگ عمرانی و در نهایت نیاز به ساخت سازه های بسیار مقاوم و همچنین اجرای سریع آنها، باعث گردیده این صنعت به خصوص در کشور های در حال توسعه بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

محصولات تولیدی در این صنعت با توجه به نیاز مصرف کنندگان، در دو حالت مایع و پودری عرضه می گردد که می توان به روان کننده های بتن، گروت ها، چسب های کاشی، تراز کننده ها و .... اشاره نمود. فعالیت ما در این بخش تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید در دو بخش افزودنی های بتن و ملات های خشک می باشد. 
 

بالا