سوپرفوق روان کننده

سوپرفوق روان کننده های نسل جدید با پایه پلی کربوکسیلات اصلاح شده، امکان استفاده در کاربری های مختلفی را دارند.


از سوپر فوق روان کننده ها در ساخت بتن های خودتراز، بتن های پیش ساخته، و مصارف عمومی استفاده می شود. با توجه به پایه این  مواد که کربوکسیلات است فرایند درگیری با بتن متفاوت است.مزایای استفاده از سوپر فوق روان کننده های عبارتند از :
1-    افزایش قابلیت کارکرد بتن در هوای گرم
2-     توانایی کاهش آب بالا
3-      اجازه بهینه سازی بتن در زمانی که نیاز به مقاومت مکانیکی مشخصی باشد.
 نسل جدید سوپر فوق روان کننده ها سازگار با انواع سیمان پرتلند، کلاس C و F  ، میکروسیلیکا، کلرید کلسیم، الیاف و مواد افزودنی تصفیه هوا است. این مواد می بایست در دمایی نگه داری شوند که موجب یخ زدگی نشود و همچنین می بایست این مواد را در ظروف پلاستیکی نگه داری نمود و از ریختن این مواد در ظروف PVC باید پرهیز کرد. این مواد جز مواد خطرناک شیمیایی محسوب نمی شوند.

بالا