چسب های کاشی و پودر بندکشی

جایگزینی نصب کاشی به روش دوغابی با چسب کاشی

نصب کاشی ها به صورت سنتی و قدیمی معمولا با استفاده از روش دوغابی بوده است،اما نصب کاشی بوسیله چسب کاشی بسیار راحتتر ، با آلودگی کمتر ، سرعت بالاتر و بهره وری بیشتر می باشد .

بالا