مواد اولیه افزودنی های بتن

در بخش افزودنی های بتن فعالیت ما در خصوص تامین انواع مواد اولیه جهت تولید روان کننده های بتن، فوق روان کننده های بتن و همچنین دیرگیر کننده ها می باشد. از این مواد می توان به انواع لیگنو سولفونات، پلی نفتالین سولفونات، پلی کربوکسیلات ها، سدیم گلوکنات و آنتی فوم اشاره نمود.

امروزه افزودنی های بتن نقش بسیار مهم و کلیدی در خصوص تولید بتن های خاص و با کیفیت در پروژه های عمرانی دارند. پیشرفت سریع تکنولوژی در دهه های اخیر همانند دیگر صنایع، تاثیر قابل توجهی هم در تولید نسل جدید مواد اولیه افزودنی و هم در افزایش میزان مصرف انواع آن داشته است.
به طور کلی افزودنی ها در بتن به منظور بهبود کیفیت بتن و اصلاح معایب آن استفاده می گردد. از مهمترین کارایی های این مواد ایجاد خاصیت روان کنندگی و فوق روان کنندگی است. کاهش میزان مصرف آب، افزایش کارایی و در نهایت افزایش مقاومت از تاثیرات اصلی روان کننده ها و فوق روان کننده ها در بتن می باشد. بدیهی است فوق روان کننده ها تاثیرات بیشتری در کاهش میزان آب و افزایش کارایی و مقاومت در بتن دارند که نیاز به مصرف روان کننده و فوق روان کننده باتوجه به نوع بتن و نیاز آن در پروژه ها بررسی می گردد.
 

بالا