بتن های پیش ساخته

یکی از کاربرد های سوپر فوق روان کننده ها در ساخت بتن های پیش ساخته است. این بتن ها با استفاده از قالب ساخته می شوند.

با توجه به رواج استفاده از قطعات بتنی از پیش ساخته شده در سازه های بتنی استفاده از این نوع از سوپر فوق روان کننده ها به سرعت در حال گسترش است. از  این نوع بتن ها در محل هایی که امکان بتن ریزی وجود ندارد و یا می خواهیم اشکال خاصی را در سازه بتنی استفاده کنیم و یا فقط به علت سرعت بخشی در اجرا، استفاده می کنیم. با استفاده از محصولات شرکت آرشیا اورنگ در سوپر روان کننده جهت تولید قطعات پیش ساخته بتنی، می توان مطمئن بود که کیفیت بتن های ساخته شده به طور چشمگیری متفاوت است و استفاده از این محصولات  باعث افزایش مقاومت فشاری و خمشی اولیه می شود.

 

بالا