بتن های خود تراز

یکی از کاربرد های سوپر فوق روان کننده ها در ساخت بتن های خودتراز شونده است که با استفاده از این محصول می توان به راحتی به سطح قابل قبولی در بتن دست یافت.

از این محصولها می توان در کاربری  ذیل استفاده نمود :

  1. در محل هایی که آرماتور بندی زیاد است

استفاده از این نوع مواد باعث می شود که بتن هایی تولید شود که سطوح بدون ترک خوردگی و دارای مقاومت سایشی بالا هستند. این بتن ها قابلیت اجرا در ضخامت 3 الی 10 میلیمتر را دارند. شرکت آرشیا اورنگ محصولات مختلفی جهت ساخت بتن های خود تراز شونده دارد که عبارتند از :

  • Optima IR  275
  • Optima IR 270
  • Optima IR 270 R
  • Optima IR 271
  • Optima IR 272
  • Optima IR 277
  • Optima IR 280

هرکدام از این محصولات می تواند از نظر رنگ، تراکم، PH  و .... با یکدیگر تفاوت داشته باشند ولی همگی برای ساخت بتن های خود تراز شونده استفاده می شوند.  توجه به این نکته ضروریست که با توجه به نسبت آب به سیمان می توان  یکی از محصولات نامبرده را استفاده کرد

بالا