چسب کاشی خمیری

چسب کاشی خمیری آماده مصرف است .

چسب های کاشی خمیری کاملا آماده مصرف می باشند و نیاز به اضافه کردن آب و هیچ ماده دیگری نیست و بهترین نوع چسب برای باز سازی و نصب کاشی روی کاشی است.

بالا