چسب کاشی پودری

بهترین جایگزین برای نصب کاشی به صورت دوغابی

چسب کاشی پودری به راحتی با آب مخلوط شده و با توجه به نوع و خواص چسب مربوطه برای نصب انواع کاشی در کف و دیوار استفاده می شود.

بالا