آب بندی و پرکنندگی

فوم های سیلیکاتی جهت آب بندی و پر کردن فضاهای خالی در تونل ها، معادن و ساخت و ساز های عمرانی استفاده می گردد.

فوم سیلیکاتی دو جزئی ، با سرعت واکنش بالا ، افزایش حجم زیاد و نسبتاَ انعطاف پذیر  بر پایه سیلیکات می باشد که جهت پر کردن فضا های خالی در تونل ها ، معادن ، صنایع و سازه های عمرانی همچنین جهت تحکیم و آب بندی سنگ ها مورد استفاده قرار می گیرد.

بالا