پودر جوش

یکی از روش های جوشکاری قوسی، جوشکاری زیر پودری است به طوری که فرآیند جوشکاری در داخل پودری متشکل از مواد معدنی انجام می گیرد.

این روش به منظور بهبود کیفیت و عدم امکان جوشکاری قطعات خاص اختراع گردید. در این روش از جوشکاری که عمدتاً به صورت خودکار انجام می گیرد، پودر جوش نقش بسیار مهمی همانند ایجاد پایداری و یکنواختی فرآیند، محافظت از آلودگی های جوی و همچنین بهبود خواص شیمیایی سطح نهایی دارد.
در این بخش فعالیت ها درخصوص تامین برخی از مواد معدنی مصرفی در پودر جوش بوده و همواره در تلاش بوده ایم تا با تامین مواد با کیفیت و اطلاعات فنی به روز نقش بسزایی در این صنعت داشته باشیم.
 

بالا