تجهیزات تزریق

تزریق رزین های پلی یورتان نیاز به تجهیزات تخصصی همچون پمپ های تزریق ، پکر های فلزی و ... دارد که کیفیت این تجهیزات در نتیجه عملیات تزریق نقش به سزایی دارد.

تجهیزات تزریق شامل انواع پمپ های برقی و پنوماتیک تک جزئی و دو جزئی ، پکر های تزریق و ... می باشند که نقش مهمی در موفقیت عملیات تزریق مواد شیمیایی دارند.

بالا