لعاب بدنه

در صنعت سرامیک بدنه ها معمولا در آخرین مرحله لعاب کاری میشوند و بعد مرحله پخت در کوره صورت میگیرد.

لعاب کاری از جهتی مهمترین مرحله در تولید قطعات سرامیکی میباشد که بسته به ترکیبات لعاب، نوع لعاب زنی و نحوه پخت باعث بالا رفتن کیفیت محصول تولیدی یا از بین رفتن آن میشود.

از جمله مواد مناسب جهت استفاده در لعاب کاری میتوان به بایوکرام و کائولن اشاره کرد.

بالا