لعاب بدنه

در صنعت سرامیک بدنه ها معمولا در آخرین مرحله لعاب کاری می شوند که این مرحله بعد از پخت بدنه صورت می گیرد.

لعاب کاری از جهتی مهمترین مرحله در تولید قطعات سرامیکی می باشد که بسته به ترکیبات لعاب، نوع لعاب زنی و نحوه پخت باعث بالا رفتن کیفیت محصول تولیدی یا از بین رفتن آن می شود.
از جمله مواد لازم جهت استفاده در لعاب کاری میتوان به کائولن اشاره کرد که بخاطر خاصیت تعلیق پذیری آن ، جز ماده اولیه تمامی لعاب ها می باشد.

بالا