Alteo

شرکت Alteo آلومیناهای فرآوری شده با خواص فیزیکی و شیمیایی پایدار و کاملا مناسب برای رفع نیاز مشتریان در کاربردهای فنی را تامین می کند. این شرکت طیف وسیعی از آلومینه های کلسینه (شامل کم سودا)، ریزدانه و راکتیو آلومینا را ارائه می دهد.

بالا