رزین دو جزئی پلی یورتان تحکیمی  PUR-O-STOP FS
این محصول رزین دو جزئی با سرعت واکنش بالا بر پایه پلی یورتان می باشد که پس از تزریق در درز و ترک های دارای نشت فعال آب با واکنشی سریع  به فومی سخت تبدیل شده و جهت آب بندی ، پر کردن فضاهای خالی ، تحکیم مناطق ریزشی مرطوب و خشک و همچنین متوقف کردن نشت های فعال ترک ها و کانال ها در ساخت و ساز های عمرانی ، تونل سازی و کارهای زیرزمینی مورد استفاده قرار می گیرد.