بوکسیت نسوز دارای درصد بالای آلومینا، میزان قلیائی کم با ناخالصی محدود بوده، که تضمین کننده ی ثبات در مقاومت دما بالا می باشد.
انواع بوکسیت بر اساس کوره هایی که عمل کلسینه شدن در آن رخ می دهد عبارتنداز:
Rotary Kiln Bauxite
 Round Kiln Bauxite
 Shaft Kiln Bauxite