بسته به نوع آلومینای مورد استفاده شده، اثرات سطحی می تواند مات، نیمه مات و براق باشد. علاوه بر این، درسرامیک ها، آلومینا ویژگی های دما بالای بسیار مطلوبی به همراه دارد که باعث ایجاد ثبات ابعادی می گردد.
آلومینای کلسینه به صورت وسیعی در صنایع سرامیک از جمله انگوب، لعاب و سرامیک های مهندسی استفاده می گردد.