با حرارت دادن کائولن به مولایت می رسیم. روش دیگر تولید آن استفاده از کیانیت،سیلیمانیت یا آندالوزیت می باشد.
از خواص استفاده از مولایت می توان به کاهش تغییرات ابعادی در دمای بالا، بهبود مقاومت به خوردگی، شوک پذیری بالا و بهبود استحکام اشاره کرد.
این ماده به دو صورت زینتر شده و ذوبی استفاده می گردد.