این ماده عمدتا به عنوان ساینده قابل بازیافت در محافظ و اتاق های بلاست استفاده می شود.
یکی از مواد اولیه در تولید ابزار ساینده مانند چرخ­ های ساینده برای مواد با استحکام بالا و ساینده ­های پوشش داده شده مثل کاغذها و تسمه ­ها و دیسک ­ها برای سایش چوب و پرداخت فلزات می باشند.