ساختار آن، خصوصیات بی نظیر آن را حین فیلتراسیون برای حذف طیف وسیعی از مواد جامد معلق از مایعات را حفظ می کند.
فیلتراسیون با دیاتومیت به دلایل قابلیت اطمینان ، قابلیت انعطاف پذیری عالی و مقرون به صرفه بودن، همچنان به عنوان تکنولوژی انتخابی برای جداسازی جامد مایع است.