این ماده مقاومت مکانیکی و سختی بالا و همچنین اثرات سطحی را ارائه می دهد.
آلومیناهای کلسینه حاوی بیش از 97٪ فاز آلفا هستند که مقاومت در برابر درجه حرارت بسیار بالایی را فراهم می سازند.
کلسیناسیون کنترل شده، عدم وجود آلومینای کلسینه نشده را تضمین می کند و این محصول را در بسیاری از کاربردها قابل استفاده می کند.