کائولنیت کانی رسی غالب در کائولن می باشد که به طور معمول باعث تعکائولنیت کانی رسی غالب در کائولن می شود که به طور معمول باعث تعلیق پذیری خوب ، پلاستیسیته بالا و سفیدی رنگ می گردد. ناخالص هایی از قبیل آهن،اکسید آلومنیوم،
موادقلیایی،کلسیم و ترکیبات گوگرد می تواند رنگ نامطلوبی در محصول ایجاد کند و زجاجیت آن را پایین آورد. پایین بودن سطح ناخالصی در کائولن های اوکراینی ، آنها را برای استفاده در طیف گسترده ای از کاربردها نظیر لعاب سازی،تولید بدنه های پرسلانی
کاشی و سرامیک،کاغذ سازی و..... مناسب می سازد.