رزین دو جزئی پلی یورتان الاستیک بسیار منعطف  PUR-O-RIP
این محصول رزین دو جزئی الاستیک بر پایه پلی یورتان می باشد که پس از تزریق در ترک ها ، درزهای اجرایی و انبساطی به ژل الاستیک بسیار منعطف تبدیل شده و جهت آب بندی و بستن ترک ها ، درز های اجرایی و انبساطی در تونل سازی و کارهای زیرزمینی مورد استفاده قرار می گیرد.