از پکر فلزی جهت تزریق رزین های پلی یورتان و اپوکسی با هدف متوقف کردن نشت های فعال هیدرواستاتیک آب ، تحکیم و مقاوم سازی سازه های بتنی در تونل ها ، چاله های آسانسور ، پارکینگ و ... استفاده می گردد.