این ماده از لیگنین از مهم ترین عناصر در گیاهان  طی فرآیند سولفوناسیون تولید می شود. لیگنو سولفونات ها به عنوان کاهنده آب و روان کننده در افزودنی های بتن استفاده می شوند. خواص کم نظیر لیگنو سولفونات باعث شده با وجود تولید محصولات گوناگون از مشتقات نفتی، همچنان این ماده مصرف بالا و خواهان زیادی در صنعت شیمی ساختمان داشته باشد. 
از انواع لیگنو سولفونات قابل ارائه توسط شرکت آرشیا اورنگ می توان به موارد ذیل اشاره نمود.
•    لیگنو سولفونات کلسیم
•    لیگنو سولفونات سدیم
•    لیگنو سولفونات منیزیم